Förr fanns Folkets Bio här. De kan du nu hitta på https://www.folketsbio.se/.


Tre olika utvecklingslinjer, alla nödvändiga för att film skulle kunna födas, kom samman på 1890-talet. Den första är fotografiets utveckling som startade med 1500-talets camera obscura, det mörka rummet. Den sista länken i denna kedja var uppfinningen av den böjliga filmen på celluloidbas, som Kodak introducerade 1889.

Den andra linjen är projektionen som börjar med skuggspel som antagligen fanns redan i historiens gryning. Utan projicering skulle film inte ha kunnat bli ett massmedium. Den viktigaste milstolpen är laterna magica, känd från 1600-talet.

Slutligen är det fenomenet med ögats tröghet, som utnyttjats i olika uppfinningar, för att ge illusion av rörelse. 1832 uppfann belgaren Joseph Plateau och österrikaren Simon Stampfer oberoende av varandra Phenakistoscope, en snurrande skiva med figurer, som såg via en spegel. 1833 kom Zoetrope, en variant där figurerna fanns på en remsa som placerades inuti apparaten. Dessa optiska leksaker skapade en illusion av rörelse. Flera remsor är bevarade och kan betraktas som de första animerade filmerna. - Wikipedia

Stumfilm

I den tidiga delen av filmens historia var det stumfilm som spelades in. Det är en film med enbart bilder och den saknar ljud. Många gånger fanns det med en pianist i biosalongen för att ge en extra dimension till filmen med musik. På duken visades även då och då textskyltar som på knapphändigt vis ledsagade en genom berättelsen. En av de mest kända skådisarna inom stumfilmen var Charlie Chaplin

Ljudfilmen

I slutet av 1920-talet påbörjades förändringen som kom att göra om filmkonsten helt! När ljudfilmen kom så fick filmhistorien en helt ny utveckling. En del filmstjärnor och regissörer klarade galant övergången, andras karriärer dog ut. Utvecklingen skedde successivt, först bara med ett tillagt ljudspår med musik. Efter det, så kom ett nytt steg i etablerandet av ljud och det året 1927 med Jazz Singer som var en talfilm – åtminstone till viss del då alla dialoger inte kunde höras. 

Filmens fortsatta utveckling

Efter att ljudfilm gjort entré kom nu filmens utveckling att ta fart. Det har från 1940 och framåt hela tiden skett utveckling och tillkommit nya sätt att filma på och olika tekniker att använda sig av. Intresset för film har inte avtagit nämnvärt och vi ser varje år flera storfilmer som också blir populära slots hos casino på nätet, vilket är ett mycket gott betyg. Du kan läsa mer om slots och casinospel hos casinovinnaren.com